Najčešća pitanja

Koliko traje seansa?

Seansa traje od 50 minuta do 1h.

Da li je diskrecija zagarantovana?

Da! Prema kodeksu profesije sve što se iznese na seansama ostaje između klijenta i psihoterapeuta. Ukoliko psihoterapeut želi da prikaže rad sa klijentom na stručnom skupu, knjizi ili na superviziji, on mora da zatraži dozvolu od klijenta. 

Kako psihoterapija pomaže?

Pre nekoliko dana razgovarao sam sa ocem o psihoterapiji. Iako se ovim poslom bavim godinama, otac je kao da sam tek počeo da radim pitao: „A šta vi radite na toj... psihoterapiji? O čemu tamo pričaš sa svojim pacijentima?”.

Malo sam se brecnuo kada je rekao`pacijentima`, ipak više volim da kažem `klijentima`. Ali dobro, prešao sam preko toga i odgovorio – razgovaramo. Ne postoji šablon, ne dajem domaće zadatke, nema specifična tema koje se treba strogo držati. Emotivne i psihičke probleme rešavamo isključivo razgovorom.

Klimnuo je glavom: „A kako se to čovek promeni samo razgovorom?